SAKARYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN TALEBİMİZDİR.

featured

SAKARYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN TALEBİMİZDİR.

“SAKARYA FUTBOL KULÜPLERİNE 2020-2021 FUTBOL SEZONU GİDERLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE NAKDİ YARDIM YAPILMASINI İSTİYORUZ.”

27/07/2020 TARİHİNDE KULÜPLERİN NAKDİ YARDIM İSTEĞİNİ İZMİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLUMLU KARŞILAMIŞTIR.

[İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAKDİ YARDIM

Kültür Park Tenis Kulübünde; İzmir Büyükşehir Spor Daire Başkanı Hakan ORHUNBİLGE, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri YATKIN, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan ODAMAN, ; İzmir Büyükşehir Spor Müdürü Berkhan ALPTEKİN, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sportif Direktörü Saffet TÜRKSOYUER, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Gençlik Gelişim Sorumlusu Kemal ÖZDÖNMEZ , Amatör Futbol Kulüpleri İlçe Dernek Başkanları ve bölge temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Amatör Futbol Kulüplerimize yapılacak olan nakdi yardım ile ilgili olarak kulüplerimize bilgi verildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAKDİ YARDIM SÜREÇ TAKVİMİ

 1. 04-07.08.2020 Saat:17:30
 2. a) Kulüplerden yardım talebi dilekçesi (Örn.1)
 3. b) Yönetim kurulu kararı ile yardım talep edileceği gösteren karar defteri sayfa fotokopisi
 4. c) Kulüp yetkilisi, yetki belgesi ve nüfus fotokopisi
 5. d) Islak imzalı Matbu nakdi yardım protokolü
 6. e) Kulüp banka ve iban bilgisinin alınması
 7. 07.09.2020’den itibaren Eylül’ün ikinci ve üçüncü haftası ödemelerin kulüp hesaplarına aktarılması

planlanmaktadır.

* İdari sürecin aksamadan işleyebilmesi için dilekçe ve ekli belgelerin zamanında teslim edilmesi çok önemlidir.  Başkanlık Oluru ve diğer süreçler topluca yapılacağından belirtilen tarihlerde dilekçe teslim etmeyenler yardımdan yararlanamayacaktır.

* Vergi borcu yoktur yazısı kulüplere bilgi verilerek ödeme emirlerinin yapılacağı hafta, e-posta aracılığı ile alınacaktır.

 

* Tüm evraklar ilçe Birliklerince topluca teslim edilebilecektir. * Evraklar elden ıslak imzalı olarak teslim edilecektir. Teslim yeri; Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Buz Sporları Salonu içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’dür.

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

 

…………………………………………………………………. Spor Kulübü Derneği olarak 2019/2020 sezonunda ………………… futbol amatör liginde lige katıldık ve tamamladık. Ayrıca alt yapı kategorilerinde ………….. adet takım ile futbol liglerine katıldık ve tamamladık. 2020/2021 futbol sezonunda spor malzemeleri, araç ve gereç, tesis yapımı ve bakımı, tüzüğümüzdeki amaç doğrultusunda eğitim,bilim ve kültür faaliyetleri, sağlık hizmetleri, sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri, kira vb. zorunlu giderler, her türlü sportif faaliyet, spor yarışmaları, federasyona ödenecek bedeller, zorunlu ulaşım için Belediyemizden yardım talep etmekteyiz. Yardım yapılması durumunda yukarıda belirtilen kalemlerde harcama yapacağımızı ve belgelendireceğimizi taahhüt ederim.

Başkanlığınızca uygun görülen miktarda spor kulübü derneğimize yardım yapılmasını arz ederim.

 

 

Kaşe   :

Vergi No  :

Yetkili Adı Soyadı :

Telefon Numarası :

İmza   :

 

Ekler:

1-Yönetim Kurulu Kararı ile Yardım Talep Edileceğini Gösteren Karar Defteri Sayfa Fotokopisi

2-Kulüp Yetkilisi, Yetki Belgesi ve Nüfus Fotokopisi

3-Islak İmzalı Matbu Nakdi Yardım Protokolü

4-Kulüp Banka ve İban Bilgileri

PROTOKOL

 

TARAFLAR

MADDE 1:

 1. a) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İZMİR
 2. b) ………………………………………..Spor Kulübü Derneği (Aşağıda kısaca DERNEK olarak anılacaktır)

KONU VE AMAÇ

MADDE 2:

5393 sayılı BELEDİYE KANUNU’ nun 14. maddesinde belirtilen idarenin görev alanına giren konularda sporun tüm branşlarını sevdirmek, gençleri spor yapmaya özendirmek, spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile sporda erdemli olmanın yaygınlaştırılıp özendirilmesi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını yapmak gibi amaçlarda DERNEK’ e 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’ nun 29. maddesi ile Bakanlar Kurulu’nca çıkarılmış ve 17.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 2006/10656 karar sayılı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, DERNEK’ çe idarenin görev ve alanına giren konularda ve tüzüğü doğrultusunda kullanılmak üzere yapılacak nakdi yardımın usül ve esaslarını düzenler.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3:

 1. a) 5393 sayılı Belediye Kanunu
 2. b) 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 3. c) 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu

ç) Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

ÖDENECEK YARDIM TUTARI

MADDE 4:

Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisi’nce onaylanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ödenek çerçevesinde nakdi yardım yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

MADDE 5:

Derneğin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinde yer alan yardım ödeneği; spor malzemesi, araç ve gereç, tesis yapımı, bakımı ve onarımı, Tüzüklerindeki amaç doğrultusunda eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri, sağlık hizmetleri, sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri, kira ve benzeri zorunlu giderler, her türlü sportif faaliyet, spor yarışmaları v.b kullanılmak üzere Derneğin yazılı talebi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Derneğe nakdi olarak aktarılabilir.

 

Spor Kulubü Derneği Kaşe/İmza

 

 

YARDIMIN KULLANILMASI, İZLENMESİ VE DENETLENMESİ

MADDE 6:Dernek, yardımları kamu yararı gözeterek veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.

Dernek, yardımın amacına uygun olarak harcanıp, harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile faaliyet raporlarını, faaliyetin bitimine müteakip bir ay içinde veya devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın ilk ayı içerisinde yardım yapan idareye gönderecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

Dernek veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından; yardım konusu faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amacına uygun olarak harcanmamış olmasının tespit edilmesi halinde, Dernek’çe tespitin yapılmasından veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Derneğe tebliğinden itibaren on beş gün içinde, yardım tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aynen iade edilecektir.

Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre Dernek’ten tahsil edilir.

Yardımı süresi içinde iade etmeyen DERNEK, Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılamaz.

Yardımı amacı dışında kullanımının tespiti durumunda, yardım kesilerek iki yıl yardım yapılmaz, yapılan yardımlar kanuni faiziyle birlikte geri alınır.

İHTİLAFLARIN HALİ

MADDE 7:

Bu sözleşmenin uygulanmasında doğacak anlaşmazlıklarda İZMİR Mahkemeleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 8:

Bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, tarafların imzasından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 9:

Protokol hükümleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dernek tarafından yürütülür.

 

 

………………………………     BAŞKANLIĞI                                                              İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 

Kaşe  :

Giriş Yap

Sportif54.com - Sakaryaspor ve Sakarya Amatör Futbol Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!