ASKF GENEL KURULU SEÇİM ZAMANI

Sosyal Medyada Paylaş

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olağan genel kurulunun

07.07.2015 tarihinde saat 12:00 itibari ile , Erenler Kültür Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul 14.07.2015 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Alınan genel kurul kararının tüm Sakarya amatör sporları camiasına hayırlı olmasını dileriz.ASKF Basın sözcüsü E. Serdip DokumacI

1-      Açılış

 2-      Divan Heyeti Teşekkülü

 3-      Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

 4-      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları raporlarının okunması ve okunan raporların ibra edilmesi

 5-      Başkan ve üyelere verilecek ücret ve yollukların belirlenmesi

 6-      Bir sonraki dönem tahmini bütçenin sunumu, görüşülmesi ve onayı

 7-      Federasyon adına taşınır, taşınmaz mal veya motorlu, motorsuz araç gereç almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek            veya hibe yolu ile kabul etmek konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

 8-      Seçimler ( Yönetim – Denetim – Disiplin ve Onur Kurulu ile Konfederasyon Delegelerinin belirlenmesi )

 9-      Dilek Temenniler ve Kapanış

 

Related posts